Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
May 29, 2013
Image Size
238 KB
Resolution
584×1280
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,361
Favourites
216 (who?)
Comments
62
Downloads
12
×
L4S: Mija Hunnie by Kumachin L4S: Mija Hunnie by Kumachin
Mija Hunnie, WAS ADOPTED by :iconlacrirosa:
Add a Comment:
 
:icons-kasumi:
sekushi shota <33 :iconheplz: 
Reply
:iconmiyochisan:
Choài ơi Shota :iconnbplz:
Reply
:iconkumachin:
Kumachin Jun 17, 2013  Student General Artist
yea shotaaa :iconhigh5plz:
Reply
:iconaquayume:
AquaYume Jun 9, 2013   Digital Artist
:iconamgtouchplz::iconamgtouchplz::iconamgtouchplz:
Reply
:iconkumachin:
Kumachin Jun 9, 2013  Student General Artist
:iconsexybrokissplz:
Reply
:iconk-eikun:
K-Eikun Jun 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
Nhớ mình hem :icondoushioplz: ////tự tát cho cái tội thấy người ta sang bắt quàng làm họ
Cùng đội này! Kết thân với con mình đi bạn! Cả hai đứa hạn hẹp chiều cao như nhau
Reply
:iconkumachin:
Kumachin Jun 9, 2013  Student General Artist
cóa :iconpapmingplz: mình có nhớ mang máng a /slaps self
*tung thằng con ra*
Hunnie: xin chào, tôi là Hunnie, rất vui được gặp cậu :iconclassysipplz::iconsparklesplz:
Reply
:iconcookiekrio:
cookiekrio Jun 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz: bị decline rồi ss ơi :iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz::iconallmytearsplz:
Reply
:iconkumachin:
Kumachin Jun 9, 2013  Student General Artist
sax tiếc vậyyyyyyyyyyyyy :iconcryforeverplz:
:icondepressedplz::icondepressedplz::icondepressedplz::icondepressedplz::icondepressedplz:
Reply
:iconcookiekrio:
cookiekrio Jun 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
b-bwahhhhhhhh :iconcryforeverplz::iconcryforeverplz::iconcryforeverplz::iconcryforeverplz::iconcryforeverplz::iconcryforeverplz::iconcryforeverplz::iconcryforeverplz:

dỗ em đi ss :icongtthplz:
Reply
Add a Comment: